Grishas Family Trees           In Excel Excel       Tree with portraits
#NameBornDiedLives inRemarks
1  1  Moses Gobovich        
2  +  ?        
3    2  Abram Gabovich 1871 Medved Pskov oblast 27.03.1943 Shabury Kurgan oblast    
4    +  Basse-Braine "Betty" [Lowenstein] Gabovich 1883 Rujen Latvia 22.01.1950 Tallinn   Rujiena Valmiera prov. See the Lowenstein Family Tree
5      3  Mirjam [Gabovich] Uzvanski 06.05.1907 Tallinn 09.11.1963 Pärnu    
6      +  Iosif Uzvanski 11.09.1901 Tartu 27.03.1942 Kamyshlov Sverdlovsk obl.   Užvanski Uzwansky
7        4  Hanna "Hanny" [Uzvanski] Zautina 01.05.1933 Tallinn   Estonia  
8        +  Anatoly Zautin 26.11.1932 Vask-Narva 26.02.2003 Pärnu    
9          5  Vadim Zautin 30.06.1957 Pärnu   Estonia  
10          +  Nadezda [Lumi] Zautina 01.09.1961 Pärnu     divorced
11            6  Ilja Zautin 09.01.1980 Pärnu   Estonia  
12          +  Elena [Tupkalo] Zautina 14.04.1966 Berdiansk     divorced
13            6  Vladislav Zautin 27.07.1989 Pärnu   Estonia  
14          5  Julia Zautina 20.05.1961 Pärnu   Estonia  
15            6  Mirjam Zautina 14.12.1984 Tallinn   Estonia  
16              7  Jakob Zautin 25.03.2008 Pärnu   Estonia  
17            6  Kirill Astashev 12.03.2002 Tallinn   Estonia  
18          5  Mark Zautin 21.06.1969 Pärnu   Estonia  
19          +  Olga [Iljina] Zautina 29.06.1972 Pärnu     divorced
20            6  Erik Zautin 28.01.1992 Pärnu      
21          5  Gelija [Zautina] Matsko 27.05.1973 Pärnu   Estonia  
22          +  Sergei Matsko 18.02.1971 Pärnu   Estonia  
23            6  Dajana "Dasja" Matsko 04.02.1995 Pärnu   Estonia  
24            6  Elias "Elik" Matsko 07.06.2000 Pärnu   Estonia  
25        4  Karmela Uzvanski 04.06.1937 Tallinn   Estonia  
26      3  Bluma [Gabovich] Rubanovich 28.09.1912 Tallinn 27.01.2002 Tallinn    
27      +  Iosif "Jasha" Rubanovich 25.12.1895 Narva 18.06.1971 Tallinn    
28        4  Michael "Misha" Rubanovich 23.10.1939 Tallinn 15.02.2013 Jerusalem    
29        +  Irina "Ira" Grabe 23.12.1941 Cheljabinsk   Israel  
30          5  Dan Rubanovich 28.12.1968 Tallinn   Israel  
31          +  Julia [Gorbulenko] Rubanovich 12.02.1969 Tallinn   Israel divorced
32            6  Esja Rubanovich 28.10.1996 Jerusalem   Israel  
33            6  Aia Rubanovich 08.09.1999 Jerusalem   Israel  
34          +  Svetlana [Popova] Goltsman 18.11.1971 Kiev   Canada  
35            6  Alyssa Rubanovich 24.07.2010 Toronto   Canada  
36          5  Iosif (Yossi) "Osik" Rubanovich 11.10.1972 Tallinn   USA  
37          +  Inna [Lukina] Rubanovich 23.06.1973 Leningrad   USA  
38            6  Romi Rubanovich 20.05.2000 Jerusalem   USA  
39            6  Nina Rubanovich 23.11.01 Ashqelon Israel   USA  
40        4  Edna Rubanovich 06.06.1946 Tallinn 14.07.1948 Tallinn    
41        4  Grigory "Grisha" Rubanovich 28.10.1949 Tallinn   Estonia  
42        +  Inna [Kazakevitch] Rubanovich 30.06.1956 Leningrad   Estonia  
43          5  Mark Rubanovich 24.07.1981 Tallinn   Estonia  
44          +  Jelena [Poluektova] Rubanovich 02.02.1983 Tallinn   Estonia  
45          5  Dina Rubanovich 28.05.1986 Tallinn   Estonia  
46      3  Jakob "Jakov" Gabovich 30.08.1914 Tartu 24.09.1980 Tartu    
47      +  Dina [Dymshiz] Gabovich 1915 Baku 1965 Tartu    
48        4  Eugen "Zhenja" Gabowitsch 30.08.1938 Tartu 21.01.2009 Potsdam    
49        +  Zoja [Skulskaja] Gabovich 11.06.1939 Tallinn   Estonia divorced
50          5  Boris Gabovich 30.10.1959 Tallinn   Estonia  
51          +  Faina [Tchaikovskaja] Gabovich 12.08.1964 Kiev   Estonia  
52            6  Olga "Aljona" Gabovich 14.05.1984 Tallinn   Estonia  
53            +  Valentin Behhalov     Estonia divorced
54              7  Aleks Gabovich 03.06.2008 Tallinn   Estonia  
55            6  Ilia Gabovich 18.01.1995 Tallinn   Estonia  
56        +  Olga Ivanova 24.02.1943 Moscow   Russia divorced
57          5  Dina Gabovitch 31.08.1967 Tartu   Germany  
58            6  Iwan "Vanja" Gabovitch 05.02.1987 Moscow   Germany  
59        +  Katharina "Katja" [Kuprijanova] Gabowitsch 16.11.1944 Komissarovo   Germany  
60          5  Mischa Gabowitsch 07.02.1977 Moscow   Germany  
61          +  Serafima (Saigibat) Shamhalova 30.09.1966 Russia   Germany divorced
62            6  Jacob Gabowitsch 25.08.2004 Moscow   Germany  
63          +  Daria Andreeva 1986   Germany  
64            6  Nestor Albert Gabowitsch 31.03.2014 Berlin   Germany  
65    2  Boris Gabovich        
66    +  Sasha        
67      3  Njusha        
68      3  Jasha        
69    2  Nahman        
70    2  Fenja        
71    +  ?        
72      3  Ossja        
73    2  Vera (Dora) Gabovich       Devorah ?
74    +  Abraham Bercovitz        
75      3  Sylvia [Bercovitz] Liss 31.05.1918   USA  
76      +  Sidney Liss 04.12.1917 19.02.1986    
77        4  Sharon Ava [Liss] Orlowek 25.05.1953   USA  
78        +  Charles Orlowek 07.07.1954   USA  
79          5  Shira Hope Orlowek 17.11.1989   USA  
80      3  Jacob Bercovitz 1911 1987    
81      +  Edith Silver 03.08.1913 23.08.2001    
82        4  Lois Ann [Bercovitz] Mittleman 05.04.1943   USA  
83        +  Mark Mittleman 08.05.1946   USA  
84          5  Suellen [Mittleman] Gawiser 17.03.1970   USA divorced
85          +  Ben Gawiser     USA  
86            6  Zachary Gawiser 17.08.2006   USA  
87          5  Valerie [Mittleman] Cohen 23.10.1971   USA rabbi
88          +  Jonathan Cohen     USA  
89            6  Gabriel Cohen 2001   USA  
90            6  Marisa Shiron Cohen 03.03.2005   USA  
91    2  Bella        
92    +  ? Feigin        
93      3  Rouvim "Rouva" Feiguine        
94      +  Ann Garofolo        
95        4  Robert Feiguine     USA NY  
96        +  Amy Zimmerman     USA NY  
97          5  Naomi ~1996   USA NY  
98      3  Vitja        
99      +  ?        
100        4  Charl        
Last change: 25.10.2016
Send remarks to: